Download

  • Rozmiar pliku: 16.454 Mb
  • Wyświetleń: 452
  • Download: 139
  • Stworzony: Październik 28, 2011, 21:48:59 pm
  • Ostatnio pobrany: Grudzień 08, 2018, 15:48:39 pm
Ocena: (0 ocen)
Oceniałeś ten plik.

Podstawowe wiadomości dotyczące budowy, techniki jazdy
i prawid__owej obsługi motocykli WSK M06B1, M06B3, M21W2,
M21W2S1, M21W2S2 oraz ich odmian â__Gil", â__Lelek", â__BÄ_k",
â__Kobuz" i â__Dudek". Praktyczne informacje o eksploatacji oraz
wskazówki dotyczące usprawnież i dodatkowego wyposa__enia.
Odbiorcy: użytkownicy motocykli WSK oraz wszyscy zainteresowani
tymi pojazdami jednośladowymi.


SPIS TRE__CI :

1. Wiadomości wstÄ_pne 7
1.1. Motocykle ze __widnika 7
1.2. Opis techniczny silników  11
1.3. Opis techniczny podwozi 22
1.4. Opis techniczny instalacji elektrycznej 29
2. Technika jazdy motocyklem 31
2.1. UrzÄ_dzenia sterujące motocykla 31
2.2. Uruchomienie silnika i ruszanie z miejsca 35
2.3. Jazda motocyklem 36
2.4. Docieranie motocykla 39
2.5. Jazda w terenie 41
2.6. Jazda w górach 42
2.7. Jazda na mokrej nawierzchni 43
2.8. Hamowanie normalne i awaryjne 44
2.9. Holowanie uszkodzonego motocykla 45
2.10. Prawid__owy ubi__r kierowcy 45
2.11. Ekonomiczna jazda motocyklem 48
2.12. Wp__yw techniki jazdy i warunków eksploatacji na trwało__Ä_ 50
2.13. Co zabrać w d__u__szÄ_ podr____ 52
3. Eksploatacja i obsługa motocykla 54
3.1. Mycie i czyszczenie motocykla 54
3.2. Obsługa i naprawa podwozia  55
3.2.1. Zawieszenie ko__a przedniego  . 55
3.2.2. Zawieszenie ko__a tylnego . . 62
3.2.3. Ko__a jezdne motocykla 64
3.2.4. Hamulce motocykla 76
3.2.5. __a__cuch napędowy 82
3.2.6. CiÄ_gna elastyczne. 86
3.2.7. Zbiornik paliwa i filtr paliwa . . 93
3.2.8. Instalacja elektryczna . . .94
3.3. Obsługa i naprawa silnika . 102
3.3.1. Układ tłokowo-korbowy 102
3.3.2. Sprzęgło i przekładnia sprzęgłowa . 111
3.3.3. Skrzynka biegów 121
3.3.4. Układ zasilania 125
3.3.5. Instalacja zapłonowa . 134
3.3.6. Układ ssÄ_cy i wydechowy. 143
3.4. Przygotowanie motocykla do długiego postoju 146
3.5. Najczęściej spotykane usterki motocykla 148
3.5.1. Usterki w podwoziu 148
3.5.2. Usterki silnika 149
3.5.3. Usterki instalacji elektrycznej. . .152
4. Usprawnienia motocykla 154
4.1. Prostownik do ładowania akumulatorów . . 154
4.2. Zwiększenie prÄ_du ładowania akamulatora w motocyklach z silnikiem S01-Z3A Lux 157
4.3. Lampka kontrolna sygnalizująca uszkodzenie bezpiecznika prÄ_du ładowania akumulatora 160
4.4. Zwiększenie mocy silnika 059 (W2B) i S01-Z3A Lux . 164
4.5. Dostosowanie silnika 059 (W2B) do paliwa o liczbie oktanowej 78 166
4.6. PrzyrzÄ_d do ustawiania zapłonu . . . 167
4.7. Wysokosprawny filtr powietrza . . .  168
4.8. Udoskonalony rozruch silnika 059 (W2B) 170
4.9. Usprawniony sposób podłączania akumulatora do instalacji elektrycznej 172
4.10. Zabezpieczenie akumulatora przed wyciekami elektrolitu 173
4.11. Os__ona przeciwwiatrowa twarzy mocowana do kasku 174
4.12. Wzmocniona opaska mocowania gaźnika G20M2A 176
4.13. Ci__nieniomierz do pomiaru ciśnienia sprężania w cylindrze 177
4.14. Przewo__enie zapasowych żarówek i ciÄ_gien w motocyklu 179

Pobierz